Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-03-11

2018-03-13

IV Gavėnios Sekmadienis

Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22-25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje (22 – 23 d.), Latvijoje ir Estijoje. Kelionės programa bus publikuota netrukus. Melskime Visagalį Dievą, kad savo tėviška globa lydėtų popiežiaus Pranciškaus apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padėtų tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

Šį savaitgalį, kovo 16 – 18 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves br. Vincentas Tamašauskas OFM Cap. iš Jurbarko raj., (penktadienį ir šeštadienį) ir Telšių vyskupo sekretorius, kun. Donatas Liutika. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

    Parapijos Rekolekcijų programa:

  • Penktadienį, kovo 16 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
  • Šeštadienį, kovo 17 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
  • Sekmadienį, kovo 18 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val. Giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, 10.40 val.

Pradedame registraciją mūsų parapijos jaunimo rekolekcijoms, kurios vyks Lentvario seserų vienuolių namuose kovo 23 – 24 d. Jeigu yra iš jaunimo norinčių dalyvauti tose rekolekcijose, prašome užsiregistruoti pas kleboną. Už nakvynę ir maitinimą prašome 5 € aukos.

Both comments and pings are currently closed.