Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-03-03

2019-03-02

VIII eilinio laiko sekmadienis

  • Šiandien kviečiame vaikus po 15 val. Mišių pasilikti Užgavėnių šventėje: bus Kanapinio ir Lašininio pasirodymas, žaidimai, deginsime Morę ant laužo ir bus blynų visiems vaikams. Pirmosios Komunijos vaikų tėveliai tuo metu susirinks tėvų katechezei.
  • Kovo 4 d. liturgijoje minime šv. Kazimierą, Lietuvos globėją. Šv. Mišių tvarka – kaip šiokiadieniais, 7 ir 19 val.
  • Trečiadienį, kovo 6 d., minime Pelenų dieną: prasideda Gavėnia. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienų mišių metu bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą dienos metu.
  • Ketvirtadienį, kovo 7 d., bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis: po vakarinių Mišių bus trumpa malda už kunigus ir už pašaukimus į dvasinį luomą.
  • Penktadienį, kovo 8 d. po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus Keliu kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį Mišių metu bus renkama rinkliava, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis. Primename, kad kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra privalomas pasninkas nuo mėsos.
  • Nuo kito sekmadienio giedosime Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.
  • Nuo kito sekmadienio ir visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos vaikų dienos centrui bei parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems.
Both comments and pings are currently closed.