Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-02-25

2018-02-25

II Gavėnios Sekmadienis

Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus, o pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių nebus litanijos ir adoracijos, nes bus Kryžiaus kelias.

Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelius po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min.

Primename, kad per visą Gavėnią galite įdėti į pasninko dėžę savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei parapijos vaikų dienos centrui.

Informuojame apie šv. Jono Bosko parapijoje veikiančią „Išklausymo tarnystę“. Kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį, nuo 17.30 iki 19 val. Parapijos „Caritas“ patalpose budi savanoriai, pasiruošę Jus išklausyti. Jei susiduriate su sunkumais ar jaučiatės vieniši, nuoširdžiai laukiame Jūsų.

Both comments and pings are currently closed.