Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-02-24

2019-02-28

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą šį šeštadienį į Katedrą šv. Kazimiero šventės proga. Susirinkimas katedroje kovo 2 d. 13.00 val. Detalesnė informacija – skelbimų lentoje bažnyčioje.

Šį sekmadienį, kovo 3 d., kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnių šventę, kuri vyks po vaikų Mišių, tai yra 16 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę, atsisveikindami su žiema ir pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Kviečiame dalyvauti ir ne tik mūsų parapijoje gyvenančius vaikus. Dalyvavimas nemokamas.

Both comments and pings are currently closed.