Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2017-12-03

2017-12-03

Šiandien, gruodžio 3 d., prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Šiandien per pirmąsias mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais visų šv. Mišių pabaigoje išeidami iš bažnyčios, prie durų. O paprastomis dienomis – raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.

Gruodžio 8–10 dienomis Trakuose laukiami visi Lietuvos žmonės, kuriems Švč. Mergelė Marija yra brangi. Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, čia vyks Mariologinis kongresas. Penktadienis skirtas jaunimui. Šeštadienį – pagrindinę kongreso dieną – paskaitas ir pranešimus skaitys mokslininkai ir dvasininkai, įvairių sričių specialistai, Marijos mylėtojai. Vyks ekskursija, diskusijos, meninė programa. Sekmadienį rinksis Trakų parapija švęsti bendruomenės dienos. Kongreso renginiai nemokami, išankstinė registracija nereikalinga. „Keliaukime visi į Trakus pas Dievo Motiną, Lietuvos Globėją, atnaujinti savo santykio su ja, Švenčiausioji Mergelė Marija yra kiekvieno iš mūsų motina. Glaustis prie jos, vis geriau ją pažinti – tokią galimybę turės tie, kurie atvyks į Mariologinį kongresą Trakuose,“ – kviečia renginio globėjas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Daugiau informacijos – www.trakuparapija.lt

Ateinantį sekmadienį, 11 ir 15 val. Šv. Mišių metu liudys “Dievo sodo” bendruomenė, vienijanti protinę negalią turinčius žmones, jų šeimas ir savanorius. Kviečiame pažinti ir auka paremti šią bendruomenę.

Both comments and pings are currently closed.