Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Velykų tridienis – PAMALDŲ TVARKA

2014-04-10

Didysis Ketvirtadienis 04/17

Paskutinės Vakarienės Mišios 1930

Didysis Penktadienis 04/18

Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900
Kryžiaus Kelias 1500
Kristaus Kančios Pamaldos 1930

Didysis šeštadienis 04/19

Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900 iki 1700
Maistas šventinamas adoracijos metu kas 30 min.
Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Velyknakčio liturgija 1900 (šeštadienis 04/19)

Sekmadienis 04/20: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900

Pirmadienis 04/21: šv. Mišios 800, 1100, 1900

Balandžio 27 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus šventė vaikams. Raginame vaikus atnešti po vieną margutį. Bus dovanų visiems

Both comments and pings are currently closed.