Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

VELYKŲ SVEIKINIMAI 2022

2022-04-17

Kristus prisikėlė, Aleliuja! Jis tikrai prisikėlė, Aleliuja!
Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai
sveikina Jus su Kristaus Prisikėlimo švente:
atraskime kasdien, ir dabartiniu sunkiu laikotarpiu, Kristų šalia mūsų,
stiprinkime savo tikėjimą į Jį ir tik Jame.
Prisikėlusio Kristaus šviesa apšviečia tamsiausią naktį, blogis ir mirtis yra nugalėti, gėris ir gyvenimas triumfuoja.
Tuščias Jėzaus kapas mums primena, kad mūsų gyvenime yra tam tikra viltis. Tiesa, mus supa daug nerimo, ypač dėl karo Ukrainoje, dėl konflikto baimės ir ekonomikos krizės, dėl rūpesčių, kurie mus persekioja kiekvieną dieną. Nepaisant visko, mes visada prisimename, kad Kristus prisikėlė, Kristus yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, Kristus yra su mumis. Niekas nėra atskirtas nuo šios vilties ir tegul kiekvienas būna paliestas Jo malonės ir išganymo. Iš visos širdies linkime laimingų šventų Velykų visiems!

Both comments and pings are currently closed.