Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Velykinis tridienis – PAMALDŲ TVARKA

2017-04-07

Didysis Ketvirtadienis 04/13

Paskutinės Vakarienės Mišios 1930

Didysis Penktadienis 04/14

Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900
Kryžiaus Kelias 1500
Kristaus Kančios Pamaldos 1930

Didysis šeštadienis 04/15

Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900 iki 1700
Maistas šventinamas adoracijos metu kas 30 min.
Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias.

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Velyknakčio liturgija 1900 (šeštadienis 04/15)

Sekmadienis 04/16: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900

Pirmadienis 04/17: šv. Mišios 800, 1100, 1900

Balandžio 23 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus Atvelykio šventė vaikams. Prašome vaikų atsinešti po vieną margutį.

Both comments and pings are currently closed.