Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

SVEIKINAME!

2017-04-15

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

sveikiname Jus su šv. Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.
Tegul Prisikėlęs Jėzus mus visus padrąsina kasdieniame gyvenime gyventi pagal Jo meilę. Būkime drąsūs, nebijokime: Jėzus yra gyvas ir lieka amžinai su mumis.
Su švente!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
kun. Aleksandras Barelli SDB,
ir visi dirbantieji šioje parapijoje kunigai saleziečiai

Both comments and pings are currently closed.