Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Šv. Mišios už Tėvynę

2018-01-12

Šeštadienį, sausio 13 d., 10 val. bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę ir žuvusius dėl Tėvynės. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos šv. Mišios – 19 val.

Both comments and pings are currently closed.