Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Šv. Jono Bosko atlaidai

2014-01-18

Sausio 26 d. švęsime mūsų parapijoje šv. Jono Bosko atlaidus. 11 val. per sumą. Šv. Mišias aukos br. Vincentas Tamošauskas OFM Capp. Primename, kad parapijos atlaidų metu per visas šv. Mišias galime pelnyti visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis: t.y., dalyvauti pamaldose, priimti Komuniją be sunkių nuodėmių (arba po išpažinties) ir pasimelsti popiežiaus intencija.

Kviečiame visus vaikus kitą sekmadienį ateiti 14 val. į žaidimus šv. Jono Bosko atlaidų proga. Bus ne tik žaidimai, bet ir loterija ir ypatingos dovanos visiems. Po žaidimų bus šv. Mišios vaikams 15 val. kaip kiekvieną sekmadienį.

Both comments and pings are currently closed.