Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Su Kristaus gimimo švente!

2012-12-24

Šv. Jono Bosko parapijos broliai saleziečiai
visus parapiječius,
geradarius bei parapijos veiklos rėmėjus
sveikina su šv. Kalėdomis
ir linki ateinančio Viešpaties palaimos.

Tebūna 2013-ieji kupini
mylinčio Dievo artumo.
Linkime, kad kiekvienas iš jūsų
galėtų su didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu
artintis prie gyvenimo Viešpaties.

Visų mūsų veikla yra Tikėjimo, Vilties ir
Meilės liudijimas.

Gerų 2013 metų!

Both comments and pings are currently closed.