Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Su Kristaus gimimo švente!

2014-12-24

Šv. Jono Bosko parapijos broliai saleziečiai visus parapiječius, geradarius bei parapijos veiklos  rėmėjus sveikina su šv. Kalėdomis ir linki ateinančio Viešpaties palaimos.

Tebūna 2015-ieji kupini mylinčio Dievo artumo.

Linkime, kad kiekvienas iš jūsų galėtų su didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu artintis prie gyvenimo Viešpaties.

Visų mūsų veikla yra Tikėjimo, Vilties ir Meilės liudijimas.

Gerų 2015 metų!

Both comments and pings are currently closed.