Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai, rugpjūčio 25 d.

2013-08-29

Nuo rugsėjo 1 d., sekmadieniais, 15 val., aukosime šv. Mišias vaikams. Būtent ateinantį sekmadienį, 15 val., mūsų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus moksleivius, jų mokytojus ir mokyklos darbuotojus. Kviečiame dalyvauti.

***

Nuo rugsėjo 7 d. kiekvieną šeštadienį, ir tik šeštadienį, nebus šv. Mišių 7 val. ryto, bet bus aukojamos šv. Mišios 10 val. lietuvių kalba. Šeštadienio vakare lieka šv. Mišios 18 val. lenkų kalba ir 19 val. lietuvių kalba. Šiokiadieniais šv. Mišios 7 val.  ryte liks.

 ***

Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Trakus, rugsėjo 7 d., per švč. M. Marijos gimimo atlaidus. Galime užsiregistruoti raštinėje. Bus priimami tik užsiregistravusieji iš anksto. Registracija vyks iki rugsėjo 1 d. Vietų kiekis ribotos. Kelionės kaina: suaugusiems – 12 Lt, nepilnamečiams – 10 Lt. Išvažavimas – 10 val., sugrižimas – 16 val.

Both comments and pings are currently closed.