Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai, balandžio 28 d.

2013-04-29

Gegužės 1 d., 18.45 val., t. y., prieš vakarines šv. Mišias, pašventinsime Marijos statulą, kurią pastatėme bažnyčios kiemelyje. Kviečiame dalyvauti.

Gegužės 1 d. prasideda gegužės mėnuo, skirtas švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją giedosime arba skaitysime šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.

Both comments and pings are currently closed.