Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2021-12-19

2021-12-19
  • Penktadienį, gruodžio 24 d., minėsime Kūčias: šv. Mišios 7 ir 21 val.- primename, kad laikomės pasninko nuo mėsos ir nuo pieniškų produktų. Piemenėlių šv. Mišias aukosime 21 val. Šeštadienį 25 d. – Kristaus Gimimas, Šv. Kalėdos: šv. Mišios 8, 11 ir 19 val. Sekmadienį Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas – šv. Mišios 8, 11, 15 ir 19 val.
  • Prie bažnyčios durų po kiekvienų šv. Mišių galite gauti pašventintus kalėdaičius. Nuo rytojaus iki penktadienio galima įsigyti pašventintus kalėdaičius saleziečių vienuolyne – pirmame aukšte.
  • Prie bažnyčios durų galite taip pat paimti Carito žvakes. Surinktais pinigais padėsime vienai mūsų parapijietei – mamai su sergančiu vaiku, kuriai sunku pragyventi normaliai ir šią žiemą sumokėti už visas komunalines paslaugas. Padėkite mums jai padėti.
  • Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ numeris. Tarp straipsnių yra : Viešpaties Jėzaus Motina: liudytoja, pagrindinė veikėja, Kalėdų Kūrėja; Tikra meilė; Sinodas? Taip ačiū! Prašome auką 0,50 euro.
  • Šiandien galite uždegti žvakes nuo Betliejaus ugnies, kurią atnešė į mūsų bažnyčią skautai. Taikos ugnis Betliejuje yra simbolinė kampanija už taiką ir žmonijos brolybę. Šią užduotį atnešti Betliejaus Taikos ugnį visose šalyse vykdo šių šalių skautai. Kas nori, gali taip pat paremti skautus.
  • Nuoširdžiai dėkojame rekolekcionistui pranciškonui kapucinui br. Tomasui Pilch. Tegul Dievas tau atlygina už tavo gerą širdį. Kviečiame sugrįžti pas mus, taip pat nuoširdžiai sveikiname jūsų bendruomenę. Telaimina tave Dievas.

Both comments and pings are currently closed.