Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2021-11-28

2021-11-28
  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Andriejų apaštalą, penktadienį šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą.
  • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystės luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija ir giedosime Jėzaus Širdies litaniją.
  • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias Mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų, o šiokiadieniais zakristijoje. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.
  • Rytoj bus aukojamos Šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti Rožinį ir 12 val. dalyvauti Šv. Mišiose.
  • Šeštadienį nuo 17 val. Erfurto gatvėje prie Seniūnijos ir sekmadienį nuo 18 val. Jonažolių gatvėje bus įžiebta kalėdinė eglutė. Visi esame kviečiami.
Both comments and pings are currently closed.