Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-12-24

2020-12-24

Brangūs tikintieji,

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos saleziečių bendruomenėje nustatyti KETURI COVID-19 atvejai. 

Šia liga susirgo kun. Vincentas Nguyen, kun. Mykolas Petravičius, kun. Maksimas Bianco ir kun. Aleksandras Barelli.

Nors sergančiųjų simptomai nėra sunkūs ir jie gydosi namuose, suprantate, jog yra dėl ko nerimauti ir prašyti Jūsų maldų.

Įsivaizduojame, kad nemažai Jūsų norės pasiteirauti dėl kunigų sveikatos būklės, tačiau prašome supratimo ir neskambinti telefonu be rimtos priežasties.

Kunigai saleziečiai, pagal sveikatos būklę, ir toliau kasdien aukoja ir transliuoja šv. Mišias facebook‘e, kiek leis jų sveikata. 

  • 24 d. Piemenėlių Mišios 21.00 LT, 23.00 PL;
  • 25 d. šv. Kalėdos 10.00 PL, 12.00 LT;
  • 26 d. ir 27 d. 10.00 PL, 12.00 LT,
  • nuo 28 d. šiokiadieniais 18.00 PL, 19.00 LT.
  • Sausio 1 d. 10.00 PL, 12.00 LT

Kviečiame prisijungti bendroje maldoje.

Viešpats į pasaulį atėjo per skurdą ir paprastumą, kad visiškai pilnai būtų vienas iš mūsų. Nors žmogiškoji baimė ir nerimas dėl šios užklupusios ligos ir mus paliečia, tačiau savo trapume dar labiau artinamės prie Kristaus, su Kuriuo drauge ir nešame šį kryžių, kuris visuomet veda į Išganymą. Tegul Viešpaties MALONĖ aplanko mus visus, ir sergančiuosius ir sveikus, stiprindama mūsų tikėjimą Dievu, bei įkvėpdama aukotis dėl kitų gerovės, kaip mus mokino pats Jo Sūnus.

Norint užsakyti šv. Mišias, galite tai padaryti bankiniu pavedimu, arba naudojant metalinę pašto dėžutę, kuri yra pakabinta prie pagrindinių bažnyčios durų.

Susitarti dėl religinių patarnavimų, prašome skambinti telefonu 8-5-244 76 66. Susitarti dėl laidotuvių galima skambinti tel.nr. 8-604-47479: bus suderinta su kitais nesergančiais ir nesiizoliuojančiais kunigais iš kitų parapijų ir prašomi patarnavimai bus suteikti.

Palaimintų Šv. Kalėdų!

Both comments and pings are currently closed.