Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-03-01

2020-02-29

I gavėnios sekmadienis

  • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.30 val.
  • Šią savaitę liturginiame kalendoriuje minėsime: trečiadienį šv. Kazimierą, Lietuvos ir Lietuvos jaunimo globėją. Šv. Mišios – šiokiadienio tvarka 7 ir 19 val. 12.30 val. Vilniaus arkikatedroje bus iškilmingos Mišios su arkivyskupu ir arkivyskupijos kunigais.
  • Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po vakarinių Mišių pasimelsim už pašaukimus į dvasinį luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių Mišių nebus kitų pamaldų, nes eisime Kryžiaus kelią.
  • Šiais metais vietoj pasninko dėžės maisto produktams, nuo šio sekmadienio iki sekmadienio po Velykų, bažnyčioje prie išėjimo bus Carito aukų dėžė, kur kiekvienas yra paragintas atnešti piniginę auką – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems. Visi surinkti pinigai bus skirti reikiamo maisto vargstantiems pirkimui po Velykų – maisto paketų paruošimui. Raginame dalyvauti gerumo akcijoje.
  • Skelbiame, kad kovo 15 d. minėsime mūsų parapijos įsteigimo 30-ąjį jubiliejų (tikra sukakties diena kovo 12 d.). Vilniaus arkivyskupas aukos iškilmingas Mišias lietuvių kalba 11 val. ir lenkų kalba 13 val. Dėl šventės tą dieną nebus šv. Mišių 15 val. Kitos Mišios – 8 ir 19 val. bus aukojamos.
Both comments and pings are currently closed.