Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-02-16

2020-02-16

VI eilinis sekmadienis

  • Šiandien švenčiame Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Sveikiname Jus visus ir raginame melstis, kad kiekvienas tikintysis gyventų laisvoje Lietuvoje pagal krikščioniškas dorybes.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį 22 d. šv. apaštalo Petro Sostą.
  • Šį penktadienį, vasario 21 d., mūsų bažnyčioje vyks visos dienos adoracija prie Švč. Sakramento nuo 7,30 (po ryto šv. Mišių) iki 20 val. Adoracijos intencija: padėka už 30 metų Lietuvos Nepriklausomybę, prašyti naujus ir šventus pašaukimus į kunigystę ir vienuolystę, prašyti kad šv. Jonas Paulius II butų paskelbtas Europos Globėju. Kiekvienas gali atnešti Viešpačiui ir savo asmenines intencijas. Adoracija bus laikinai stabdoma vakaro Mišių metu. Raginame privačiai apsilankyti bažnyčioje ir pasimelsti net ir trumpai prie Švč. Sakramento.
  • Kitą sekmadienį, vasario 23 d., kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnių šventę, kuri vyks po vaikų Mišių, tai yra 16 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę, atsisveikindami su žiema ir pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Kviečiame dalyvauti ir ne tik mūsų parapijoje gyvenančius vaikus. Dalyvavimas nemokamas.
  • Nuo šio ketvirtadienio iki sekmadienio Litexpo parodų rūmuose vyks Knygų mugė. Raginame apsilankyti III salėje ir pažiūrėti Katalikiškos Žiniasklaidos Stendą (3.11), kuriame bus ir mūsų atstovaujamas „Saleziečių žinių“ žurnalas.
Both comments and pings are currently closed.