Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-01-26

2020-01-25

Šv. Jono Bosko atlaidai

  • Šiandien švenčiame parapijos atlaidus ir šv. Jono Bosko iškilmę: paveskime savo intencijas mūsų parapijos globėjui ir prašykime, kad saugotų toliau mus visus ir visą parapiją. Minime ir pirmą kartą šv. Rašto sekmadienį: rūpinkimės savo namuose turėti šv. Raštą ir jį skaityti.
  • Šią savaitę liturgijoje:
    1/27 pirmadienį: rytoj nebus aukojamų šv. Mišių, transliuojamų per Marijos Radiją.
    1/31 penktadienį liturginės šv. Jono Bosko iškilmės. Tą dieną bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame į bažnyčią 11.30 val. kartu sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose. Kitos šv. Mišios bus 7 ir 19 val.
    2/2 sekmadienį Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios sekmadienio tvarka (8, 11, 15, 19 val.). Visų Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas. Žvakes galėsite įsigyti tą dieną bažnyčioje prie įėjimo.
  • Tęsiame toliau kalėdojimą, kunigo apsilankymą jūsų namuose. Norinčius kviečiame ateiti į raštinę tartis dėl dienos ir laiko.
Both comments and pings are currently closed.