Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-01-05

2020-01-04

II Kalėdų sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minėsime: rytoj, sausio 6 d., Viešpaties Apsireiškimo iškilmę, neprivalomą šventę. Šv. Mišios – 7, 11, 19 val. Visų šv. Mišių metu bus pašventinta kreida. Ateinantį sekmadienį minėsime Viešpaties krikštą. Tą dieną baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį Lietuvos bažnyčiose galima laikyti „Betliejų“ iki vasario 2 d.
  • Po savaitės, pirmadienį, sausio 13 d., bus aukojamos šv. Mišios 11 val. už Tėvynę ir už žuvusius už Tėvynę. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos Mišios – 7 ir 19 val.
  • Šiandien kviečiame vaikus į Kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems. Šventę pabaigsim su fejerverkais.
  • Šiandien 18 val. susirenka bažnyčioje Gyvojo rožinio nariai pasimelsti. Kviečiame norinčius prisijungti.
Both comments and pings are currently closed.