Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-12-29

2019-12-28

Šventoji Šeima

  • Šią savaitę liturgijoje minime: poryt, gruodžio 31 d. atsidėkosime Dievui už suteiktas visas malones per visus šiuos praeitus metus. Vakare 19 val. kviečiame į padėkos Mišias. Po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija ir giedosime Tave Dieve garbinam himną. Trečiadienį, sausio 1 d. minėsime Švč. M. Mariją Dievo gimdytoją – privaloma iškilmė. Kartu su visu pasauliu prašysime taikos. Šv. Mišios 8, 11, 19 val. Ketvirtadienį, sausio 2 d. minėsime šv. Bazilijų Didį ir Grigalių Nazianzietį, Bažnyčios mokytojus. Kitą sekmadienį sausio 5 d. bus antrasis Kalėdų sekmadienis: šv. Mišios 8, 11, 15, 19. Lietuvos vyskupų sprendimu, nuo šių metų Viešpaties apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė bus švenčiama sausio 6 d., todėl kitą sekmadienį nebus pašventinta kreida. Trijų Karalių šventės Mišių tvarka sausio 6 d.: 7, 11 ir 19 val. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus pašventinama kreida.
  • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame 11,30 sukalbėti kartu rožinį ir dalyvauti 12 val. šv. Mišiose, kurias transliuos Marijos Radijas.
  • Sausio 2 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po vakarinių Mišių pasimelsime už kunigus ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Sausio 3 d., pirmą mėnesio penktadienį, po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, skaitysime Švč. Jėzaus Širdies litaniją, bus asmeninė malda.
  • Popiežius Pranciškus paskelbė 3-ąjį sausio sekmadienį Dievo Žodžio Sekmadienio švente, skatinant visus tikinčiuosius labiau vertinti ir mylėti Šventąjį Raštą. Atsižvelgiant į tą paraginimą užsakėme daugiau egzempliorių žurnalo „Žodis tarp mūsų“ su kasdieniniais mąstymais apie tos dienos Mišių skaitinius. Galite jau šiandien įsigyti „Žodį tarp mūsų“ žurnalą, aukodami 1 eurą už sausio ir vasario numerius.
  • Kitą sekmadienį, sausio 5 d. po 15 val. šv. Mišių vaikams, visus vaikus kviečiame į kalėdinę šventę, kuri vyks čia bažnyčioje. Bus programa, dovanos ir fejerverkai.
Both comments and pings are currently closed.