Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-12-01

2019-11-30

I advento sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą, penktadienį šv. Mikalojų vyskupą (antrąjį Vilniaus vyskupijos globėją), šeštadienį šv. Ambraziejų, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją.
  • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystės luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija ir giedosime Jėzaus Širdies litaniją.
  • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias Mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.
    Primename raštinės darbo laiką, kada galite šiokiadieniais užsakyti šv. Mišias ir Advento laikotarpiu įsigyti pašventintus kalėdaičius Kūčių stalui:
    I, III–VI: 9–10 val.;
    I–V: 17–17:45 val.
  • Šiandien nuo 17 val. Jonažolių gatvėje bus įžiebta kalėdinė eglutė. Visi esame kviečiami.
Both comments and pings are currently closed.