Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-09-29

2019-09-21

XXVI eilinis sekmadienis

  • Sveikiname kun. Mykolą su vardadieniu. Linkime jam Dievo palaimos, sveikatos, stiprybės ir ištvermės.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Jeronimą, kunigą ir Bažnyčios mokytoją, antradienį šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, vienuolę ir misijų globėją, trečiadienį šv. Angelus Sargus, penktadienį šv. Pranciškų Asyžietį, šeštadienį šv. Faustiną Kovalską.
  • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11,30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
  • Antradienį prasideda spalio mėnuo. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. Sumos. Visus maloniai kviečiame bendrai kalbėti tą gražią maldą. Primename, kad suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris pamaldžiai kalba rožinį. Kiekvieną dieną sukalbėsim rožinį Ypatingojo misijų mėnesio intencija naudojant rožinio knygutę, kurią aš pats paruošiau visoms Lietuvos bažnyčioms, lietuvių ir lenkų kalba.
  • Spalio 4 d. sukanka kun. Petro Dumbliausko mirties antrosios metinės, o sekmadienį – kun. Vladislovo Mikulevičiaus mirties metinės (13 metų po mirties). Prisiminkime savo maldose šiuos garbingus saleziečius, dirbusius mūsų parapijoje.
Both comments and pings are currently closed.