Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-09-01

2019-08-31

XXII eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Grigalių Didįjį – popiežių ir Bažnyčios mokytoją, kitą sekmadienį Švč. M. Marijos gimimą – Šilinė: Šiluvoje prasidės Didieji Atlaidai, kurie truks iki rugsėjo 15 d.
  • Nuo rugsėjo 1 iki 8 dienos Trakuose vyksta Trakinių atlaidai. Darbo dienomis šv. Mišios aukojamos 12 ir 19 val. lietuvių kalba, 10 ir 17 val. lenkų kalba. Šeštadienį vyks jaunimo žygis nuo Aušros Vartų iki Trakų. Registracija jaunimui prie Aušros Vartų koplyčios 8.30 val.
  • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių bus Jėzaus Širdies litanija su adoracija.
  • Nuo šios dienos vėl pradedame aukoti 15 val. šv. Mišias vaikams: šiandien pasimelsim prašant Dievo palaimos naujiesiems mokslo metams. Šiandien Gyvojo Rožinio nariai susirenka bažnyčioje 18 val. pasimelsti kartu. Kviečiame prisijungti.
  • Nuo rugsėjo 16 d., nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 18 iki 19 val. raštinėje tėvai galės užrašyti savo vaiką Pirmosios Komunijos pasiruošimo grupei. Registracija vyksta iki rugsėjo 27 d. Tomis pačiomis datomis ir valandomis raštinėje gali užsiregistruoti jaunimas sulaukęs 15 metų Sutvirtinimo Sakramento pasiruošimui. Prašome atnešti registruojamųjų Krikšto Sakramento pažymėjimo kopiją.
  • Iškilmingai pradedant Ypatingąjį misijų mėnesį – spalį – mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Kaišiadorių katedrą, kur spalio 1 d. (tai bus antradienis) 12 val. Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas Mišias misijų intencija. Kelionės kaina – 2 eurai. Registracija prasidės nuo rytojaus raštinės darbo metu. Vietos ribotos. Išvykimas iš Lazdynų 10 val., grįžimas į Lazdynus 16.30 val.
Both comments and pings are currently closed.