Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-06-02

2019-06-01

Kristaus Žengimas į Dangų – Šeštinės

  • Šiandien Tėvo diena – sveikiname visus tėvus. Meldžiame už gyvuosius ir už mirusiuosius.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius iš Ugandos, trečiadienį šv. Bonifacą kankinį, kitą sekmadienį švęsime šv. Dvasios atsiuntimo iškilmes – Sekmines.
  • Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po Sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių. Šią savaitę bus ir pirmasis mėnesio ketvirtadienis (kuomet meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą) ir penktadienis.
  • Birželio 7-9 dienomis vyks atlaidai Vilniaus Kalvarijoje. Smulkesnė informacija ant plakato skelbimų lentoje.
  • Dar liko keletas laisvų vietų į piligriminę kelionę į Vidėniškius (Molėtų raj.) birželio 22 d. Galima registruotis raštinėje, raštinės darbo metu.
  • Iš anksto skelbiame, kad mūsų parapijoje vaikų dieninė stovykla šiais metais prasidės liepos 8 d. ir vyks iki 26, darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Nereikia išankstinės registracijos.
Both comments and pings are currently closed.