Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-05-19

2019-05-20

V Velykų sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį švč. M. Mariją Krikščionių pagalbą: tą dieną kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių, kartu su Marijos litanija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ir padėkas užtariant Mergelei Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.
  • Maloniai kviečiame į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
  • Birželio 22 d., po mėnesio (tai bus šeštadienis), vyks iškilmingos šv. Mišios kaip padėka Dievui už naująjį palaimintąjį Mykolą Giedraitį. Atlaidai vyks Vidėniškiuose (Molėtų raj.), kur Mykolas Giedraitis gimė 1420 m. Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Vidėniškius dalyvauti iškilmingose atlaiduose. Programa: išvykimas iš ryto 9 val., atlaidų pradžia – šv. Mišios – 12 val., po Mišių 14 val. agape šventoriuje ir šventinis koncertas, grįžimas į Lazdynus – iki 18 val. Dalyvio auka už autobusą 7 eurai. Registracija prasidės nuo rytojaus raštinėje, raštinės darbo metu. Vietų skaičius autobuse yra ribotas, patariame nelaukti ilgai, kol vietų neliks, nes kitas autobusas nebus nuomojamas.
Both comments and pings are currently closed.