Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-05-12

2019-05-11

IV Velykų sekmadienis

  • Šiandien minime Gerojo Ganytojo Sekmadienį ir esame paraginti pasimelsti už Bažnyčios ganytojus, vyskupus ir kunigus, ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Ypač šiandien, bet ir kasdien, prašykime vynuogyno Šeimininko, kad atsiųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį, ir kad visa Dievo kaimenė pasiektų Amžinąją Laimę Danguje.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Fatimos švč. M. Mariją ir tą pačią dieną šv. Mariją Dominyką Mazzarello, saleziečių seserų kongregacijos steigėją, antradienį šv. Motiejų, apaštalą, ketvirtadienį šv. Andriejų Bobolą, vienuolį ir kankinį.
  • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių Mišių apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
  • Trečiadienį, gegužės 15 d., pradėsime devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes, 24 d. Kiekvieną dieną Marijos litanijos pabaigoje sukalbėsim 3 kartus „Sveika Marija“ maldą.
  • Primename, kad šiandien vyksta Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai ir du referendumai. Raginame visus atlikti savo pilietines pareigas, eidami balsuoti. Eikime balsuoti! Kiekvienas tegul balsuoja kaip jam sako sąžinė: svarbiausia yra dalyvauti balsavime ir atiduoti savo balsą kandidatui, kuris galėtų dorai atstovauti tautą ir gerbti krikščioniškas vertybes ir žmogaus orumą.
Both comments and pings are currently closed.