Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-04-28

2019-04-27

Dievo Gailestingumo sekmadienis

  • Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Kotryną Sienietę, mergelę ir Bažnyčios mokytoją, Europos globėją, trečiadienį šv. Juozapą darbininką (nors yra nedarbo diena, mišių tvarka kaip šiokiadieniais), ketvirtadienį šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, penktadienį šv. Pilypą ir Jokūbą apaštalus. Kitą sekmadienį – Motinos diena: kviečiame pasimelsti už savo motinas.
  • Rytoj bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.
  • Trečiadienį prasidės gegužės mėnuo, skirtas Švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbėsime šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 ir sekmadieniais po sumos. Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir penktadienį nebus papildomų pamaldų, o sukalbėsim Marijos litaniją.
  • Šiandien – paskutinė diena, kada galite aukoti maistą Carito valgyklai, įdėdami jį į Pasninko dėžę bažnyčios gale. Per visą Gavėnią atidavėme daugiau nei 22 dėžes maisto mūsų parapijos Carito valgyklai ir 9 dėžes mūsų parapijos vaikų dienos centrui. Vaikų ir vargšų vardu nuoširdžiai dėkojame jums už dosnumą ir solidarumą.
  • Šiandien bus Atvelykių šventė vaikams: 15 val. kviečiame į Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje. Vaikai prašomi atsinešti po vieną margutį.
Both comments and pings are currently closed.