Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-03-24

2019-03-24

III gavėnios sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj, kovo 25 d., Viešpaties apreiškimas švč. M. Marijai, iškilmės. Kadangi yra paskutinis mėnesio pirmadienis, aukojamos Mišios ne tik 7 ir 19 val., bet ir 12 val. Kviečiame 11.30 val. sukalbėti kartu rožinį. Rožinis ir šv. Mišios nebus transliuojami per Marijos Radiją.
  • Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.40 val. Visus kviečiame dalyvauti šiose tradicinėse pamaldose. Primename kad bažnyčios gale stovi pasninko dėžė mūsų gavėnios atgailos aukoms – greitais negendantiems maisto produktams.
  • Pradedame registraciją mūsų parapijos jaunimo rekolekcijoms, kurios vyks Naujosios Vilnos piligrimų namuose balandžio 12 – 13 d. Jeigu yra iš jaunimo norinčių dalyvauti šiose rekolekcijose, prašome po Mišių užeiti pas kleboną.
  • Nepamirškite, kad kitą sekmadienį, prasideda vasaros laikas: kelsimės valandą anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį.
Both comments and pings are currently closed.