Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-10-21

2018-10-21

XXIX eilinio laiko sekmadienis

Šiandien Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliava yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose. Popiežius Pranciškus šia tema rašė: „Patraukiančio tikėjimo sklidimui reikia atvirų širdžių, sklidinų meilės. Meilei būdinga tai, kad ji liejasi per kraštus, per ribas. Ji spontaniškai gimdo susitikimą, liudijimą, skelbimą, dalijimąsi su visais, taip pat ir su tais, kurie nutolo nuo tikėjimo, yra abejingi, kartais priešiški. Tai yra misija „iki žemės pakraščių“, ne vien geografinių, bet ir egzistencinių, kurion savo mokinius siunčia Viešpats, mokiniams tvirtai žinant, kad materialinis ir dvasinis skurdas yra Dievo ir jo meilės atmetimo pasekmė, kad Viešpats taip pat keliauja su jais“. Šiandien taip pat dėkojame už visas gautas malones popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje metu.

Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Joną Paulių II.

Dar visą savaitę kviečiame kartu kalbėti rožinį kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos.

Trečiadienį, spalio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių kartu su rožiniu.

Nepamirškite, kad kitą sekmadienį spalio 28 d. bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Tad kitą sekmadienį miegosime vieną valandą ilgiau.

Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų iškilmės, šv. Mišių tvarka bus panaši kaip sekmadienį (8, 11 ir 19 val.). Po Sumos – Rožinis. Tą dieną vaikų mišių 15 val. nebus. Po 19 val. Mišių – gedulingoji procesija. Lapkričio 2 d. visų mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės), Šv. Mišių tvarka – panaši kaip sekmadienį (8, 11 ir 19 val.). Po Sumos – Rožinis. Tą dieną vaikų Mišių 15 val. nebus. Po 19 val. šv. Mišių – gedulingoji procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime gauti visuotinius atlaidus už mirusius maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti pririštam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija.

Mūsų bažnyčioje, kaip ir pernai, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos kalbėsime Rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms Mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: Rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.

Both comments and pings are currently closed.