Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-09-09

2018-09-12

INFORMACIJA TĖVAMS
DĖL VAIKŲ PARUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI
2018 – 2019 m.

Lazdynų Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčioje vaikai, sulaukę 9-erių metų (ir vyresni), mokykloje lankantys tikybos pamokas, Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) bus ruošiami vienerius mokslo metus (2018 m. spalio – 2019 m. gegužės mėn.) pagal Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos Centro parengtą programą.
Vaikai pasiruošimui bus suskirstyti į 15–20 asmenų grupeles.
Užsiėmimo trukmė – 1 valanda vieną kartą per savaitę.
Visi sakramentams ruošiami vaikai privalo dalyvauti Šv. Mišiose sekmadieniais, geriausiai 15 val.
Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.
Vaikai pasiruošimui bus priimami tik iš anksto juos užregistravus!
Registracija vyks laikotarpiu nuo 09.17 iki 09.28 d.
Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčios raštinėje, darbo dienomis nuo 18 iki 19 val.
Registruojant vaiką pasiruošimui privalo dalyvauti bent 1 iš jo(s) tėvų (globėjų),
ir būtina turėti jo(s) Krikšto liudijimą.
Jei vaikas nėra krikštytas, tą svarbu pasakyti registracijos metu.

POPIEŽIAUS VIZITAS

Rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Kviečiame visus susitikti su Šventojo Petro įpėdiniu Lietuvoje. Vilniuje popiežių iš arti galėsite sutikti šeštadienį ir sekmadienio pavakarę; o Kaune kviečiame dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose Santakoje. Daugiau informacijos internete – popiežiausvizitas.lt. Net jei neturite kvietimų kviečiame ateiti į susitikimų vietas ir jų prieigas, o ypač į papamobilio kelią. Popiežius renkasi vykti papamobiliu, kai nori iš arti sutikti vietos žmones. Taigi ateikime kartu į kelią iš Aušros Vartų į Katedros aikštę šeštadienį 16.45 val. geriausia nuo Misionierių bažnyčios iki posūkio į Maironio gatvę (kairėje pusėje) – vieta skirta mūsų parapijai.
Tie, kurie užsiregistravo mūsų parapijoje, galės pasiimti ir kvietimą į Mišias Kaune, ir traukinio bilietus ir kitą atributiką nuo kito sekmadienio. 16 dieną po kiekvienų Mišių bus galimybė pasiimti, o kitomis dienomis raštinės darbo metu. Kitą sekmadienį visų Mišių pamokslas bus su informacija apie tą sutikimą su popiežiumi.

Skelbiame iš anksto, kad rugsėjo 22 d. popiežiaus vizito metu šv. Mišios bus aukojamos įprastai kaip kiekvieną šeštadienį (10 ir 19 val.), o rugsėjo 23 d. jokių šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus aukojamų dėl šv. Mišių Kaune su popiežiumi.

Both comments and pings are currently closed.