Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-07-29

2018-07-29

XVII eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Ignacą Lojolą, trečiadienį šv. Alfonsą Mariją Liguorį, šeštadienį šv. Joną Mariją Vianėjų.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį po vakarinių Mišių pasimelsime už pašaukimus į dvasinį luomą. Pirmą mėnesio penktadieni po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Jėzaus Širdies litanija ir trumpa adoracija.

Praeitą penktadienį, liepos 27 d., pasibaigė mūsų parapijos dieninė stovykla vaikams. Veikla vyko tris savaites ir užregistravome 412 vaikų. Kasdien lankydavosi maždaug 220 vaikų. Dėkojame Dievui už suteiktas malones skleisti Gerąją Naujieną tiems vaikams.

Both comments and pings are currently closed.