Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-03-04

2018-03-05

III Gavėnios Sekmadienis

Šį šeštadienį, kovo 10 d. Panevėžyje vyks Lietuvos vienuolių suvažiavimas. Visi esate paraginti pasimelsti, kad vienuolės ir vienuoliai iš to susitikimo pasisemtų daugiau šventumo troškimo.

Kitą sekmadienį, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Melsimės už Tėvynę. Mišių tvarka kaip ir kiekvieną sekmadienį.

Jau šį trečiadienį, kovo 7 d., prasideda „Išklausimo tarnystė“ Carito patalpose. Kas išgyvena problemą (nebūtinai finansinę problemą) arba nori pasikalbėti asmeniškai, bus priimtas budinčių savanorių nuo 17.30 iki 19 val. Ši tarnystė vyks kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį.

Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.

Both comments and pings are currently closed.