Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-01-28

2018-01-28

Šią savaitę liturgijoje bus:

  • Sausio 29 d., pirmadienį: bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11,30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose. Kitos šv. Mišios – 7 ir 19 val.
  • Sausio 31 d., trečiadienį, liturginės šv. Jono Bosko iškilmės. Tą dieną šv. Mišios – 7 ir 19 val.
  • Vasario 1 d., ketvirtadienį, pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po vakarinių Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus.
  • Vasario 2 d., penktadienį, Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas. Žvakes galėsite įsigyti tą dieną bažnyčioje prie įėjimo. Kadangi tai bus pirmasis mėnesio penktadienis, po Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, Jėzaus Širdies litanija.
  • Vasario 3 d., šeštadienį, šv. Blažiejaus minėjimas, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų.

Pradėjome kalėdoti. Kaip ir praeitais metais, norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis. Ant stalo reikia paruošti kryžių ir uždegtas žvakes. Stengiamės, kad dalyvautų visa šeima.

Both comments and pings are currently closed.