Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2017-10-08

2017-10-08

In memoriam
Praeitą ketvirtadienį, spalio 4 d., Marijampolės ligoninėje mirė salezietis kunigas Petras Dumbliauskas, 88 metų amžiaus. Jis nuo 1996 m. iki 2001 m. uoliai dirbo mūsų šv. Jono Bosko parapijoje. Palaidotas gimtojo Veisėjų miestelio kapinėse. Melskimės už jį, ir kad Viešpats jam atlygintų už visus gerus darbus.

Prasidėjo spalis. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti rožinį. Mūsų bažnyčioje rožinis yra kalbamas kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių Mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos

Both comments and pings are currently closed.