Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

PRANEŠIMAS

2021-01-28

Su džiaugsmu pranešame, kad visi Vilniaus saleziečių bendruomenės kunigai pasveiko nuo Covid-19, kuriuo buvo susirgę prieš šv. Kalėdas. Dievui ačiū, susirgimo forma kunigui Mykolui Petravičiui buvo lengva, ir jis nepatyrė jokiu sunkumų. Kunigui Aleksandrui ir kunigui Vincentui nemažai rūpesčių suteikė plaučių uždegimas, kuris vis dėlto buvo išgydytas vienuolyno namuose, o ne ligoninėje. Kun. Maksimas sirgo be simptomų.

Vilniaus saleziečiai dėkoja visiems, kurie meldėsi už juos: mūsų visų maldos buvo išklausytos. O mes žadame ir toliau melsti už visus brangius parapiječius bei bičiulius visoje Lietuvoje. Likime maldos vienybėje.

Both comments and pings are currently closed.