Parafia św. Jana Bosko w Wilnie

Wsparcie

Można wesprzeć parafię:

          ● Ofiary można składać bezpośrednio w kancelarii

          ● Przekazując ofiarowaną kwotę pieniędzy na konto parafii

NIP: 191310515
Bank: AB SEB bankas
Konto bankowe: LT93 7044 0600 0095 0285

          ● Przekazując 2 proc. podatku dochodowego dla parafii

Prawo podatku dochodowego mieszkańców (2002-07-02 Nr.IX-1007) daje możliwość obywatelom Litwy, pracującym i płacącym podatek wesprzeć instytucje, mające prawo na otrzymanie dobroczynności i poparcia. 

Ile musicie zapłacić?
Płacić nie musicie. Należy napisać specjalną Prośbę (formularz FR0512) do Państwowej Inspekcji Podatkowej (Valstybinė mokesčių inspekcija) i ta przeleje na konto parafii św. Jana Bosko część podatku dochododowego, płaconego z zarobku dla państwa. Na ten cel można przeznaczyć do 2% podatku dochodowego.

Co należy zrobić, jeżeli ktoś zechce przekazać 2% podatku dochodowego?
Do 1 maja bieżącego roku należy udać się do Państwowej Inspekcji Podatkowej (Valstybinė mokesčių inspekcija) znajdującej się w waszym mieście lub w rejonie, poprosić o formularz FR0512 (rozdawane bezpłatnie) i go wypełnić. 
Jeżeli macie dostęp do sieci internetowej, formę prośby znajdziecie na stronie www.vmi.lt
i tam można ją wypełnić w formie komputerowej. Wypełnione prośby (formularz FR0512) są wysyłane do Inspekcji podatkowej (Valstybinė mokesčių inspekcija) pocztą lub dostarczane osobiście. Adres jest dostępny w książce telefonicznej. Prośby także można wysyłać poprzez internet. Formularz i dokładną informację o tym znajdziecie na stronie www.vmi.lt.

Co robić, gdy chcecie wspierać szkołę, w której się uczą Wasze dzieci lub inną instytucję, lecz także chcecie udzielić poparcia dla parafii św. Jana Bosko?
Prawo nie zabrania wspierania kilku instytucji. Lecz musicie zwrócić uwagę, że wielkość sumy dla wybranych przez Was instytucji nie może przekraczać 2% (suma wpisanych liczb w polu E4 w formularzu prośby). Państwowa inspekcja podatkowa również nie przeleje danej sumy, gdy będzie ona wynosiła mniej niż 12 litów dla jednej instytucji. Jeżeli otrzymujecie zarobek wielkości minimalnej (tj.1000 Lt “na papierze”), lepiej wsparcia udzielić tylko jednej instytucji.

Jeżeli jesteście niepracującym emerytem.
Niestety, osoby na emeryturze nie mogą przekazać 2% podatku dochodowego, ponieważ ten podatek nie jest liczony z emerytury (“pensji”). Możecie jednak zaproponować wsparcie dla parafii św. Jana Bosko swoim pracującym dzieciom. Dziękujemy, że jesteście z nami.

Wypełnianie formularzu FR0512.
W zaznaczonych polach formularzu prosimy podać kod osobisty (“asmens kodas”), imię/imiona, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu. Te informacje są potrzebne dla Inspekcji podatkowej (Valstybinė mokesčių inspekcija) do przelania wsparcia z Waszych zapłaconych podatków dochodowych. W jednej kratce pola mieści się tylko jedna litera lub symbol.
Bardzo ważne, byście w 5 polu zaznaczyli okres płacenia podatków – 2012 rok, tzn. przeszły rok kalendarzowy.
W polu 6S zaznaczcie symbol X (iks).
W polu E1 wpiszcie dwójkę – 2. To znak umowny instytucji, które mają prawo na otrzymanie poparcia.
W polu E2 wpiszcie kod rejestracji osobowości prawnej parafii św. Jana Bosko (juridinio asmens registravimo kodą) – 191310515.
Wypełnienie pola E3 jest nieobowiązkowe, ale można wpisać cel, na który dana instytucja miałaby wykorzystać poparcie, np: “Bosko parapijai” (dla parafii św. J. Bosko).
W polu E4 prosimy wpisać wielkość sumy/procentu, który chcecie przeznaczyć dla danej instytucji. Ważne: wielkość ta nie może być większa niż 2% – 2,00.
Pole E5 musicie wypełnić tylko w tym przypadku, jeżeli chcecie, aby Wasz podatek dochodowy był przelany dla parafii św. Jana Bosko nie tylko w tym roku. Na przykład, jeżeli w tym polu wpiszecie rok 2013, wówczas Inspekcja podatkowa (Valstybinė mokesčių inspekcija) bez oddzielnej prośby przeleje Wasze wsparcie także w następnym roku.
Prosimy nie zapomnieć podpisać się pod wypełnioną prośbą w wyznaczonym miejscu,  tj. na dole kartki.

BÓG ZAPŁAĆ!

Proboszcz parafii ks. Alessandro

Wzór formularzu FR0512