Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

NAUJUJŲ METŲ SVEIKINIMAS

2022-01-03

Brangūs broliai ir seserys, kartu su Vilniaus saleziečiais sveikiname jus su Naujais Metais, naudojant popiežiaus Pranciškaus žodžius:

Pradėdami naujus metus, atverkime širdis, pažadinkime dėmesingumą artimui. Tai kelias, vedantis į taiką.
Tepadeda mums Taikos Karalienė, Dievo Gimdytoja, kurios iškilmę šiandien švenčiame. „Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje“ (Lk 2,19) – visas viltis ir rūpesčius, dėkingumą ir problemas. Visi gyvenimo įvykiai Marijos širdyje virsdavo malda. Lygiai taip pat ji rūpinasi ir mumis: ji saugo savo širdyje visus mūsų džiaugsmus ir rūpesčius. Visus juos jis sudeda prie Viešpaties kojų. Patikėkime Marijai naujus metus, kad daugėtų taikos ir gailestingumo.

Both comments and pings are currently closed.