Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

2018-12-25

Vilniaus šv. Jono Bosko klebonas ir visi broliai saleziečiai sveikina brangius parapijiečius su Kristaus Gimimo švente.

Tedžiūgauja šventasis, nes pergalė arti. Tesidžiaugia nusidėjėlis, nes jam duotas atleidimas. Tesugrįžta į gyvenimą pagonis, nes yra pašauktas į gyvenimą. Per mažąjį šventąjį Kūdikį Dievas davė mums išganymą. Tegu Betliejaus Žvaigždė iš naujo apreiškia mums širdyje tą Gerąją Naujieną. Tesilinksmina širdys ir tegul jos pasitiki Jėzumi. Tegul sustiprina viltimi visiems Naujiems Metams!

Gerų Kristaus gimimo švenčių ir Linksmų Naujųjų Metų!

Both comments and pings are currently closed.