Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

2017-12-24

Brangūs parapijiečiai!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai sveikina visus su Kristaus Gimimo švente!
Mūsų Atpirkėjas ateina į pasaulį, kad pats Dievas taptų artimesnis žmonijai. Tai mums dovana – Dievas, kuris yra artimas kiekvienam.
Tegu Viešpats suteikia Jums visiems savo palaimos, širdies ramybės, gilaus džiaugsmo ir gyvo tikėjimo į Jį.
Būkite visi laimingi ir Dievo palaiminti palaiminti per visus greit prasidėsiančius 2018-uosius metus!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai

Both comments and pings are currently closed.