Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Lietuva su viltimi laukia popiežiaus Pranciškaus

Rugsėjo 21 d. PASIRUOŠIMO DIENA.

Suteikiant visiems galimybę dalyvauti tyra širdimi susitikimuose su Popiežiumi, ir atsižvelgiant į tai, kad šeštadienį ir sekmadienį nebus galimybės atlikti išpažinties, pranešame, kad rugsėjo 21 d. mūsų šv. Jono Bosko bažnyčia bus atidaryta nuo 17 iki 21 val. Visą laiką kunigas bus klausykloje išklausyti norinčiųjų išpažinties. Tuo metu 17 val. bus adoracija aukojant Viešpačiui popiežiaus vizitą, 17.40 Jėzaus Širdies litanija lenkų kalba, 18 val. šv. Mišios lenkų kalba, 19 val. šv. Mišios lietuvių kalba, 19.40 Jėzaus Širdies litanija lietuvių kalba, tyla adoracija, 21 val. švč. Sakramento palaiminimas.

Rugsėjo 22 d. 

REGISTRUOTAM JAUNIMUI.

 • Dalinami raštinėje kvietimai į Katedros aikštę (baltas lapas). Vietos baigėsi: kas nesiregistravote, neprašyti kvietimų. Kas užsiregistravo galės atsiimti artimiausiomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu.
 • atvykti kvietime nurodytu laiku. Kvietimai turi unikalius kodus, bus skanuojami. Kvietimas yra nemokamas ir neparduodamas, jis negali būti kopijuojamas ir gali būti panaudotas tik vieną kartą. Programa užsitęs iki 19 val. Važiuoti pirmyn ir atgal su viešuoju transportu (šeštadienį bus VISIEMS nemokamas visą dieną).

VISIEMS, KAS NESIREGISTRAVO

 • Katedros aikštė bus pripildyta, bet Šventaragio gatvės prieigos yra atviros visiems, ir be kvietimų.
 • Popiežius apsilankys Prezidentūroje ryte, 12.10 val. Po susitikimo, Daukanto aikštėje susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais.
 • 16.30 Popiežius Pranciškus Vilniuje apsilankys Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje ir joje melsis, kalbėdamas ir Rožinio dalį. Po to su papamobiliu važiuos į Katedros aikštę. RAGINAME VISUS NORINČIUS PAMATYTI IR PASISVEIKINTI SU POPIEŽIUMI jį sutikti trasoje. Mūsų parapijai yra skirta vieta SUBAČIAUS GATVĖJE nuo Misionierių bažnyčios iki posūkio į Maironio gatvę, kairėje pusėje (bažnyčios pusėje). Bus vienas mūsų parapijos atstovas su nedidele parapijos vėliava. Ateikite gausiai į tą atkarpą. Reikia atvykti iki 16,30 val. (geriausiai ir ankščiau). Važiuoti viešuoju transportu. Atsineškite ir atsigerti ir pavalgyti, lietsargį arba lietpaltį, kepurę.

Susitikimų vietose budės policija, bus teikiama medicininė pagalba. Provokacijų atveju kviečiame neprarasti savitvardos ir ramybės ir, esant būtinybei, informuoti sektoriuose budinčius pareigūnus ar savanorius.

Rugsėjo 22 d. šv. Jono Bosko bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos 10 val. (šeštadienio liturgija) ir 19 val. (sekmadienio liturgija) lietuvių kalba.

PRIMENAME, KAD SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 23 D. ŠV. JONO BOSKO BAŽNYČIOJE NEBUS AUKOJAMŲ JOKIŲ MIŠIŲ. Kas nevažiuos į Kauną ir norės dalyvauti šv. Mišiose, yra paragintas arba dalyvauti pas mus išvakarių Mišiose 19 val., arba paieškoti internete informacijos, kuriose Vilniaus bažnyčiose bus aukojamos Mišios.

 Rugsėjo 23 d.

Sekmadienį, 10 val. vyks iškilmingos šv. Mišios su popiežiumi Kaune, Santakos parke. Šv. Mišias transliuos ir LRT (Lietuvos Radijas ir Televizija). Pagal galimybes esame paraginti dalyvauti šv. Mišiose Kaune, o ne tik žiūrėti per televiziją.

Mūsų bažnyčioje rugsėjo 23 d. NEBUS AUKOJAMŲ jokių Mišių, todėl raginame tuos, kurie nevažiuos į Kauną, pasirūpinti šv. Mišiomis kitur, ieškant internete, kur bus aukojamos Mišios Vilniaus mieste. Šeštadienį vakare pas mus bus jau sekmadienio šv. Mišios.

Informacija NESIREGISTRAVUSIEMS pas mus iš anksto:

Internete galite dar užsiregistruoti į šv. Mišias Kaune, nors bet kuriuo atveju Kaune bus ir tolimesnės vietos, kur nereikės registruotis. Kas šiomis dienomis užsiregistruos pats internetu, nepamirškite iš anksto nusipirkti traukinio bilietą arba internetu arba Vilniaus stotyje: rugsėjo 23 d. nebus leidžiama nusipirkti bilietų, reikia turėti jau iš anksto. Santakos parke Kaune reikia jau būti iki 7.30 val.: planuokite kelionę, kad suspėtumėte.

Informacija tiems, kurie JAU iš anksto UŽSIREGISTRAVO pas mus:

RAŠTINĖJE pradėjome dalinti kvietimus ir bilietus. Galite pasiimti dar iki penktadienio RAŠTINĖJE, raštinės darbo metu.

Kiekvienas užsiregistravęs piligrimas gauna: kvietimą į šv. Mišias, atspausdintą ant žalios spalvos popieriaus lapo, traukinio bilietą į Kauną ir atgal, lankstinuką su Vilniaus ir Kauno senamiesčio žemėlapiu, žalios spalvos piligrimo skarelę su mūsų parapijos logotipu.

 • Traukinys į Kauną nr. 821 išvyksta iš Vilniaus stoties 4,40 val. ryto. Reikia būti bent 40 minučių anksčiau stotyje. Vietos nenumeruotos, bus įleidžiama tik su bilietu į tą traukinį ir kas pirmas ateina, pirmas užima norimą vietą. (Tą naktį važiuojant į stotį viešasis transportas važiuos nereguliariai. Būti Lazdynų stotelėje Laisvės pr. nurodytu laiku. Dėl laiko skambinti į išankstinės registracijos lapelyje nurodytą numerį arba ateiti iš anksto į raštinę). Transportas nelauks nieko, todėl prašome nevėluoti ir kultūringai įlipti). Bet kuriuo atveju visi turi būti prie traukinio iki 4,00 val. Ant bilieto yra parašytas traukinio numeris ir išvykimo valanda. Atvykstame į Kauną 5,46 val. ir iš Kauno stoties kursuos nemokamai miesto autobusai, kurie veš į Santakos parką.
 • Traukinys iš Kauno stoties į Vilnių, nr. 834, išvyksta 17,05. Reikia būti stotyje bent 40 min anksčiau (Kaune galima važiuoti nemokamai miesto transportu į stotį). Sėdimos vietos nenumeruotos. Vilniuje būsime 18,14 val. Iš Vilniaus stoties kiekvienas pasirūpins, kaip sugrįžti namo. Vilniuje 23 d. vakare miesto transportas bus mokamas.
 • Abu traukiniai yra be tarpinių sustojimų. Atkreipkite dėmesį, kad bilietai galioja tik tiems konkretiems traukiniams: į kitą traukinį su tuo bilietu nebus leidžiama įlipti.
 • Santakoje reikės praeiti patikrą, per vartus, esančius arčiausiai mūsų sektoriaus, parašyto ant kvietimo (B1). Po patikros yra įmanoma judėti sektoriuje. Labai prašome nevėluoti ir atvykti kvietime nurodytu laiku prie patikros vartų.
 • Ką galima atsinešti į Santakos parką: sulankstomą kėdutę, pledą, maistą, vandenį ir kitus nealkoholinius gėrimus (rekomenduojama ne stiklinėje taroje, leidžiami termosai), apsiaustą nuo lietaus (nerekomenduojama neštis skėčių), fotoaparatą.
 • Ko negalima nešti: daiktų, medžiagų ar priemonių, kurias dėl smogiamųjų, kertamųjų, pjaunamųjų, duriamųjų savybių galima panaudoti kaip ginklus ar sužeisti; peilių, žirklių, nuodingų, degių, cheminių, pavojingų medžiagų ar skysčių, kitų priemonių, įrenginių, medžiagų, kurias renginio saugumą užtikrinantys pareigūnai priskiria prie pavojingų; bepiločių skraidyklių, gyvūnų.
 • Traukinio bilietai su grupės nuolaida kainavo 4,48 eurų į vieną pusę. Iš viso 8,96 eurų. Jus mokėjote 10 eurų, todėl grąžinsime 1 euro visiems sumokėjusiems. Parapija jums dovanoja žalią skarelę su parapijos logotipu: prašome užsidėti važiuojant į Kauną. Bus malonu tokioje minioje atpažinti vieniems kitus iš mūsų grupės.
 • Kartu su mumis bus 28 piligrimai iš Maskvos saleziečių parapijos (Rusijoje). Jie gyvens pas mus vienuolyne 5 dienas, ir mūsų parapija jiems padovanojo bilietą į Mišias Kaune. Būkime draugiški ir su jais: svečias ateina, Kristus ateina!
 • Jeigu norėsite daugiau detalių arba žinių, prašome skaityti internete adresu popieziausvizitas.lt. Iki rugsėjo 23 d. veiks mobilus telefonas, kuris buvo parašytas ant išankstinės registracijos lapelio.