Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Kalėdojimas mūsų parapijoje

2013-01-22

 Tęsiame toliau kalėdoti mūsų parapijoje. Norinčius prašome kaip ir praeitais metais susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis. Ant stalo reikia paruošti kryžių ir uždegtas žvakes. Stengiamės, kad dalyvautų visa šeima.


Both comments and pings are currently closed.