Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Informacija apie pasiruošimą Pirmajai Komunijai

KATECHEZINIAI 2021-2022 MOKSLO METAI

Mieli Tėveliai,
su nekantrumu pranešame, jog ir šiais 2021-2022 mokslo metais organizuosime Pirmosios Komunijos pasiruošimo grupeles vaikams. Atsižvelgiant į dabartines aplinkybes susijusias su epidemiologine situacija šalyje, stengiamės pritaikyti optimaliausias galimybes šeimoms besirūpinančiomis savo vaikų krikščionišku ugdymu. Kiekvienoje atskiroje pasiruošimo grupelėje numatoma registruoti iki 20 vaikų. Pristatome planą, kurį viliamės, jog pavyks pritaikyti norint parengti vaikus (nuo 3 klasės) SUTAIKINIMO ir EUCHARISTIJOS sakramentams mūsų parapijoje.

Pabrėžiame, jog MUMS RŪPI JŪSŲ VAIKŲ FIZINĖ IR DVASINĖ GEROVĖ, tad atliepdami į iššūkių kupiną situaciją pasirinkome būdą, kuris, nepaisant galimų suvaržymų, suteiktų galimybę kuo efektyviau ir šiais mokslo metais paruošti vaikus minėtiems sakramentams.

REGISTRACIJA

Nuo rugsėjo 13 d. pradėsime IŠANKSTINĘ NUOTOLINĘ REGISTRACIJĄ internetu Pirmosios Komunijos vaikų pasiruošimui lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, ją baigsime rugsėjo 27 d. Todėl kviečiame sekti parapijos naujienas facebook‘o paskyroje https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija arba internetinėje svetainėje www.bosko.lt, kur bus patalpinta nuoroda į registraciją.
KITOS REGISTRACIJOS – raštinėje arba pas tikybos mokytoją mokykloje – nebus. Pasibaigus registracijos laikui naujų vaikų neberegistruosime. 

ORGANIZUOJAMOS KATECHEZIŲ GRUPĖS 

 • Pirmadienis 16:00 val. LT grupė (Angelė)
 • Pirmadienis 18:00 val. LT grupė (Indrė)
 • Antradienis 16:00 val. LT grupė (Angelė)
 • Antradienis 18:00 val. LT grupė (Indrė)
 • Trečiadienis 18:00 val. LT grupė (Indrė)
 • Ketvirtadienis 18:00 val. LT grupė (Indrė
 • Penktadienis 15:00 val. PL grupė (Veslava)
 • Penktadienis 16:00 val. RU grupė (Veslava)
 • Sekmadienis 13:45 val. LT grupė (klr. Miroslav)
 • Sekmadienis 16:00 val. LT grupė (klr. Miroslav)

PROGRAMA (PLANAS) 

 • Spalio 3 d. (sekmadienį) visas šeimas (lietuvių kalba) kviesime dalyvauti 15:00 val. šv. Mišiose, kuriomis iškilmingai pradėsime naujus katechezinius metus. Iškart po jų parapijos klebonas turės trumpą įžanginį susitikimą mūsų bažnyčioje, su šeimomis šiais metais nusprendusiomis ruošti savo vaikus sakramentams šv. Jono Bosko parapijoje. Jeigu oras leis, susitikimo metu, jūsų vaikai bus užimti su savanoriais-animatoriai bažnyčios kieme.
 • Spalio 3 d. kviečiame visas šeimas registravusias savo vaikus į lenkų ir rusų kalbos grupes dalyvauti 13:00 val. šv. Mišiose lenkų kalba, kurių metu taip pat bus iškilmingai pradėti nauji katecheziniai mokslo metai.
 • Nuo spalio 4 d. (pirmadienio) iki spalio 10 d. (sekmadienio) vyks pirmieji grupių susitikimai pagal registruojamos grupės susitikimo laiką, kurių metu bus proga šeimoms susipažinti su grupės katechetu ir visa numatoma mokslo metų eiga. Taigi, į pirmąjį susitikimą vaikas privalo atvykti su vienu iš savo tėvelių.
 • Nuo spalio 4 d. (pirmadienio) visą spalio mėnesį planuojame daryti 4 gyvus katechezės susitikimus atskiromis Pirmosios Komunijos vaikų grupelėmis, pagal registruojamos grupės dieną ir laiką. Kartą per savaitę šie susitikimai vaikams vyktų KOPLYČIOJE (daugiau erdvės turinčioje aplinkoje užtikrintume saugesnį atstumą tarp vaikų). Kasdien koplyčia bus dezinfekuojama, vaikai privalės susitikimo metu dėvėti nosį ir burną dengiančią veido kaukę, užėjus bus galimybė dezinfekuoti rankas.
 • Jau nuo lapkričio mėnesio, taikysime mišrų pasiruošimo būdą “2+2“ Pirmosios Komunijos katechezėms. Tai reikštų, jog vaikai kas mėnesį preliminariai turėtų 2 kontaktinius susitikimus ir 2 nuotolines katechezes įprastu grupelės susitikimo laiku Google Meet platformoje. Kontaktinių ir nuotolinių susitikimų tvarkaraštį (pirmajam pusmečiui) pateiksime pirmojo susitikimo su grupės katechetu metu.
 • Kiekviena šeima registruojanti savo vaiką ĮSIPAREIGOJA visus ateinančius mokslo metus bendradarbiauti su parapija (per katechetą) palydint savo vaiką pasiruošimo sakramentams kelyje, užtikrinant atsakingą vaiko dalyvavimą katechezėse (gyvai ir nuotoliniu būdu) bei drauge su vaiku dalyvauti kiekvieno sekmadienio šv. Mišiose. Todėl norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog nei viena pusė – t.y. nei mes, nei jūs, negalime pasilikti vieni, ir jau dabar svarbu sutarti ir pasiryžti bendradarbiauti, kad šis vaiko pasiruošimas nebūtų tik imitacija, o sąmoningas ir nuoseklus kelias krikščioniško auklėjimo keliu, visiems drauge susitelkiant ties bendrais iššūkiais su kuriais galimai susidursime šiais ypatingais mokslo metais. Katechetai nuolat bus pasiekiami telefonu ir elektroniniu paštu, pasiruošę padėti tėvams išspręsti atsiradusias problemas. Jei vaikas susirgtų, turėtų peršalimo simptomus, arba privalėtų laikytis saviizoliacijos, tokiu atveju būtina informuoti grupės katechetą ir sutarti dėl savarankiško darbo namuose, kurį vaikas galėtų atlikti su tėvelių pagalba. Covid-19 susirgimo arba saviizoliacijos atveju, prašysime atsiųsti NSVC pranešimą pateisinantį vaiko nedalyvavimą katechezėje ir šv. Mišiose.
 • Atskirų tėvų katechezių nebus. Tėvų katechezę integruosime į nuolatinę pagalbą savo vaikams, užtikrinant bendradarbiavimą visus mokslo metus bei raginsime pagal galimybes drauge su vaikais dalyvauti nuotoliniuose prisijungimuose. Į kontaktines katechezės koplyčioje (išskyrus pirmąjį informacinį – pažintinį susitikimą su katechetu) tėvai nebus įleidžiami.
 • Atsiliepiant į III-ąjį Dievo Įsakymą, tėvai registruojantys savo vaiką sakramentų pasiruošimui, įsipareigoja sudaryti sąlygas kad kiekvieną sekmadienį vaikas dalyvautų šv. Mišiose (geriausiai lydimas savo tėvų). Tai neatsiejama pasiruošimo sakramentams dalis, taigi raginame šeimas sekmadieniais dalyvauti 15 val. šv.Mišiose (lietuvių k.) ir 13 val. (lenkų k.).

Jei manote, kad tokiomis sąlygomis jūsų šeimai yra per didelis įsipareigojimas, rekomenduojame sakramento pasiruošimą atidėti kitiems metams, tačiau šv. Mišiose ne mažiau esate laukiami!

Joks pasiruošimas priimti sakramentus nebus veiksmingas ir naudingas, jeigu nebus žmogaus asmeninio dalyvavimo sekmadienio liturgijoje.

Vaikų katechezei bus naudojama Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro paruošta programa. Per pirmą katechezę spalio mėnesį bus duodama visa reikalinga medžiaga (pratybų knygelė, maldynėlis, Tikėjimo Išpažinimo maldos kortelė, Mišių lankomumo lapelis, katechezės susitikimų tvarkaraštis).

Tėvai registruojantys savo vaiką, internetinėje anketoje pateiks visus savo vaiko duomenis, reikalingus registracijai Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams pasiruošti. Registracija bus patvirtinta sulaukus parapijos referentės skambučio, kurio metu bus susitarta ir pasirinkta katechezės grupė (atitinkanti patogiausią laiką ir dieną Jūsų vaikui lankyti). Po patvirtintos registracijos kiekviena šeima sulauks informacinio laiškelio registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu.

Pirmajame katechezės susitikime drauge su vaikais privalo dalyvauti ir vienas iš vaiko tėvelių/globėjų. Šio susitikimo tikslai yra: susipažinti su grupės katechetu, gauti visą reikalingą medžiagą skirtą vaiko pasiruošimui bei išsamią informaciją apie šių mokslo metų eigą šiomis ypatingomis sąlygomis. Susitikimo metu tėveliai bus kviečiami pasirašyti Registracinį Sutikimo dokumentą, patvirtinantį registruojamo vaiko duomenis internetinėje registracijos anketoje, bei leidimą juos naudoti.

Katechetų ir bažnyčios išlaikymui prašome tėvelius prisidėti 20 eurų auka: šią auką reikėtų perduoti katechetui pirmo susitikimo metu, kartu su Krikšto sakramento pažymėjimo kopija. Jeigu yra šeima, kuriai dėl finansinių sunkumų nėra galimybės paremti parapijos šia auka, prašome apie tai informuoti parapijos referentę, kuomet sulauksite jos skambučio dėl registracijos procedūros užbaigimo, ir būsite atleisti nuo šios aukos.

Jeigu kyla klausimų arba neaiškumų, prašome mums parašyti elektroniniu paštu: bosko.katecheze@gmail.com

Jei epideminė situaciją keistųsi, nedelsiant reaguotume į ją ir operatyviai susisiektume su visais tėveliais informuoti apie pasikeitimus. To paties prašome ir kiekvienos šeimos: jei kažkas artimoje Jūsų aplinkoje arba Jūs patys ar Jūsų vaikai susirgtų COVID-19, ar dėl kontakto su sergančiuoju turėtumėte izoliuotis, prašome kuo skubiau mus apie tai informuoti.
Rūpintis vieni kitais yra didžiulė vertybė ir pareiga!

Trumpai ką siūlome? 

 • Dalyvavimas šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį nuo spalio 3 d.
 • Spalio mėnesį: 4 gyvi susitikimai vaikams besiruošiantiems Pirmajai Komunijai (registruotos grupelės laiku).
 • Nuo lapkričio mėn.: kas antrą savaitę susitikimas gyvai ir kas antrą kitą savaitę susitikimai nuotoliniu būdu.
 • Pasirengimo trukmė: nuo spalio mėn. iki birželio mėn.
 • Pagal dabartines sąlygas: balandžio mėn. – Pirmoji Išpažintis, gegužės/birželio mėn. – Pirmosios Komunijos šventė.