Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

„Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje“ (Lk 2, 14)

2022-12-25

Štai kokius žodžius gieda angelai, pranešdami piemenims, kad visai netoli, ėdžiose, gimė Jėzus. Mes galime prisijungti prie to choro su troškimu atiduoti visą šlovę Dievui ir melstis už taiką pasaulyje.

Viešpats taip pat tikisi, kad kiekvienas iš mūsų pasėsime taiką pasaulyje, pradedant nuo artimiausios mums aplinkos. Nebus taikos pasaulyje, šiame neramiame, bet viltingame pasaulyje, jei nebus taikos žmonėse. Štai kodėl per šias Kalėdas linkime kad angelų giesmė pirmiausia nuskambėtų mūsų sielose.

Šventoji Marija ir šventasis Juozapas skleidė aplinkui ramybę ir pavertė ėdžias svetinga vieta. Prašykime jų pagalbos ir užtarimo, kad mumyse augtų vidinė ramybė, galinti prisidėti prie viso pasaulio taikos.

Vilniaus saleziečių bendruomenė linki visiems draugams, bendradarbiams, savanoriams, geradariams ir visiems parapijiečiams labai linksmos Kristaus Gimimo šventės!

Šv. Mišios: 25 d. ir 26 d. – 8, 11, 19 val LT; 9.30, 13 val PL

Both comments and pings are currently closed.