Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Ekskursija į Suvalkus

2013-03-05

Šv. Jono Bosko vaikų lenkų choras „Gloria“ gieda Suvalkų „Marijos Gailestingumo Motinos“ saleziečių parapijojeŠv. Jonas Boskas tarsi globojo per visas Mišias jaunus choristusKovo 2 ir 3 dienomis šv. Jono Bosko parapijos vaikų lenkų choras važiavo į Suvalkus kartu su parapijos klebonu kun. Alessandro Barelli, kuris organizavo ekskursiją.

Vaikai galėjo ne tik pasidžiaugti Suvalkų vadens parko atrakcijomis, bet apsigyveno Suvalkų saleziečių namuose ir buvo labai šiltai ir draugiškai priimti.

Kun. Alessandro, kaip tikras virėjas, vakarienei visiems gamino itališkus makaronus. O Suvalkų saleziečiai dosniai vaišino vilniečius pusryčiais ir pietumis.

Choro vadovė Sabina Sadovska dėkoja Suvalkų klebonui ir įteikia lietuviškų lauktuvių.Jaunieji choro „Gloria“ choristai prie pietų stalo. Matosi kokie laimingiSekmadienį jaunieji lazdyniečiai giedojo šv. Mišiose 9.30 val. ir 11 val. (vaikų šv. Mišios). Chorui vadovavo Sabina Sadovska ir kartu grojo vargoninkas Pavel Prientkelevič bei savanorė Marina. Visi tikintieji, kurie dalyvavo Mišiose, sveikino svečius ir dėkojo. Jiems labai patiko giedojimas.

 Po pietų visi laimingai grižo į Lietuvą ir vakare pasiekė Vilnių, labai dėkingi šv. Jono Bosko klebonui už tokią progą parodyti kitiems kaip jie gražiai ir pamaldžiai gieda.

Both comments and pings are currently closed.