Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

„Dievo sodo“ bendruomenės jubiliejų prisimenant

2014-01-16

Lapkričio 17 d. įvyko didelė šventė – „Dievo sodo“ bendruomenės dvidešimties metų jubiliejus.

Tai ypatinga proga mums padėkoti Dievui už  tuos dvidešimt bendrystės džiaugsmo metų; padėkoti už priėmimą ir palaikymą šv. Jono Bosko parapijoje dirbantiems saleziečiams bei visai parapijos  bendruomenei; padėkoti mūsų ištikimam kapelionui kun. Jacekui, o taip pat esamiems ir buvusiems bendruomenėms nariams, auginusiems ir puoselėjusiems „Dievo sodą“.

Štai ką apie šventę rašo mūsų bičiulis Remigijus:

„Šventei daug ruošėmės: liudijome parapijoje, rašėme ir siuntėme pakvietimus buvusiems bendruomenės nariams, šventės išvakarėse puošėme salę, repetavome pantomimą bei giesmes – darėme viską, kad šventė būtų graži ir įsimintina. Ankstyvą šventinį rytą puošėme ir ruošėme vaišių stalus, tepėme sumuštinius. Vytautas parūpino didžiulį virdulį ir didelį kaip stalas tortą.

Pusę vienuolikos suskambo varpai, kviesdami į šventąsias Mišias. Nuskubėjome į bažnyčią, kur rinkosi ne tik „Dievo sodo“, bet ir kitų „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir net iš Sankt-Peterburgo nariai. Iš viso apie šimtą, o gal ir daugiau… Šv. Mišias aukojo kun. Massimo ir mūsų bendruomenės kapelionas bei geriausias draugas kun. Jacekas. Mišių metu Simona ir aš skaitėme skaitinius, o Vaida su Gediminu giedojo psalmę, taip pat nešėme atnašas, o kun. Jacekas pasakė tokį gražų pamokslą apie mūsų bendruomenę, kad kurie net ašaras nubraukė.

Po šv. Mišių buvo agapė. Jos metu ne tik vaišinomes, bet ir bendravome su seniai matytais draugais ir svečiais. Po vaišių žiūrėdami nuotraukas prisiminėme visus tuos dvidešimt prabėgusių metų. Tada pasibėrė sveikinimai… Pirmiausia kalbėjo buvusieji bendruomenės draugai: Liutauras, Inesa, užvedusi tą sveikinimų maratoną (tą ji tikrai moka), Saulius su Nastia, Dainius su Agne, Violeta su Martynu. Tuomet kalbėjo ir sveikino kitų „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių nariai. Dar buvo pantomima su debesimis, lietumi ir kopomis. Po to visi vaišinomės šventiniu tortu. Gaila, kad kas gera ir ilgai laukta prasideda – tas taip greitai pasibaigia.“

Both comments and pings are currently closed.