Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Dėl naujos tvarkos bažnyčioje

2020-12-15

Mieli Vilniaus šv. Jono Bosko parapijiečiai,

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas karantino sugriežtinimo sąlygas ir į naujus Lietuvos Vyskupų Konferencijos nurodymus bažnyčioms,

Nuo gruodžio 16 d. iki SAUSIO 3 d. numatomi tokie religinės tarnystės pasikeitimai:

DĖL KALĖDAIČIŲ ĮSIGIJIMO: nuo gruodžio 16 d. iki gruodžio 24 d. galime įsigyti pašventintus kalėdaičius vienuolyne/parapijos namuose, I-ame aukšte, nuo 9 val. iki 18 val. (gruodžio 24 d. iki 17 val.). Būtina dėvėti kaukę.

1. DĖL ŠV. MIŠIŲ

Šv. Mišios bus aukojamos kasdien be žmonių. Jau anksčiau užrašytos intencijos bus paskaitytos pagal naują tvarką. Visos šv. Mišios bus transliuojamos internetu.

Šiokiadieniais: 18 val. lenkų k., 19 val. lietuvių k.
Sekmadieniais: 10 val. lenkų k., 12 val. lietuvių k.

Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 21 val. lietuvių k., 23 val. lenkų k.
Gruodžio 25 d.: 10 val. lenkų k., 12 val. lietuvių k.
Gruodžio 26 d.: 10 val. lenkų k., 12 val. lietuvių k.
Gruodžio 31 d. Padėkos Mišios: 18 val. lenkų k. (17 val. adoracija), 19 val. lietuvių k. (po Mišių – adoracija)
Sausio 1 d.: 10 val. lenkų k., 12 val. lietuvių k.

Primename, kad visos šv. Mišios iš mūsų bažnyčios ir koplyčios bus KASDIEN transliuojamos parapijos facebook‘o paskyroje adresu

https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija/ 

2. Iki naujo pranešimo parapijos raštinė nedirba.

  • Dėl bažnyčios metrikacijos (krikšto pažymėjimų, leidimų susituokti už parapijos ribų ir pan.) prašome rašyti elektroninio pašto adresu lazdynu.parapija@gmail.com.
  • Dėl skubių religinių patarnavimų (dėl sunkaus ligonio lankymo arba dėl laidotuvių) prašome skambinti telefonu Nr. (8-5) 244 76 66 arba Nr. 8-604-47479
  • Norintys paaukoti bažnyčiai arba užsakyti šv. Mišias, gali tai padaryti šiais būdais:

– pervesti auką į parapijos banko sąskaitą, nurodant aukos tikslą ir savo telefono numerį:
Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285

– nuo gruodžio 16 d. lauke prie bažnyčios įėjimo yra pakabinta „pašto dėžutė“ ant sienos: įdėti į dėžutę voką su užrašyta šv. Mišių intencija (vardai, data, valanda), savo telefono numeriu ir auka.

Kiekvieną dieną kunigai aukoja Mišias ir pagal jau užrašytas intencijas. Gali būti, kad nebus būtent tą valandą, kuri buvo suderinta užrašant Mišias iš anksto. Bet diena bus ta pati.

Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčia bus uždaryta, negalint užtikrinti nuolatinio patalpų dezinfekavimo.

Dėl išpažinties – reikia iš anksto susitarti su kunigu, kad būtų atliekama saugiai. Rekomenduojame palaukti sugriežtinto karantino pabaigos.

Both comments and pings are currently closed.