Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. vasario mėn. 18 d. skelbimai

2024-02-17

I gavėnios sekmadienis

  • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį 22 d. šv. apaštalo Petro Sostą. Šeštadienį, vasario 24 d., kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po 10 val. šv. Mišių, su adoracija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.
  • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei vaikų dienos centrui. Šios dėžės prasmė nėra tik rinkti maistą vargšams, bet duoti galimybę kiekvienam mūsų paaukoti iš savo Gavėnios atgailos. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
  • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą, yra naujas „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“ ir kiti leidiniai.
  • Kovo 10 d. bus minimos pirmosios kun. Mykolo Petravičiaus mirties metinės. Velionį prisiminsime per visas to sekmadienio šventąsias Mišias, ypatingai 11 val. Po 11 val. Mišių vienu arba keliais autobusais vyksime pasimelsti prie kunigo Mykolo kapo Sudervės kapinėse, netoli Mados.Tiems, kurie nenori vykti į kapines savo transportu, suteikiame galimybę užsiregistruoti į autobusą. Šį ir kitus du sekmadienius (iki kovo 3 d. imtinai) galite registruotis zakristijoje po šv. Mišių kelionei pirmyn ir atgal, sumokėję 5 eurų registracijos mokestį. Autobusus nuomosime pagal užsiregistravusių žmonių skaičių, todėl neužsiregistravusieji iki kovo 3 d. vietos autobuse neturės. Kviečiame dalyvauti šioje nedidelėje piligrimystėje, kurios metu galėsime kartu pasimelsti prie brangaus kun. Mykolo kapo. Jau dabar prisiminkime jį savo maldose.

Both comments and pings are currently closed.